preloader
Jste na stránce: Děti a mládež Velká výtvarná soutěž


Velká výtvarná soutěž

Velkou výtvarnou soutěž vyhlašujeme každoročně počátkem října v Týdnu knihoven.

Soutěž je určena dětem a mládeži do 15 let.

Podmínky zařazení do VELKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE a kritéria hodnocení
  • Nezbytnou podmínkou zařazení obrázku do soutěže je dodržení formátu A3, který je nutný pro srovnatelné hodnocení prací. Dalším důvodem jsou rozměry obrazových rámů, ve kterých bývají práce po ukončení soutěže vystaveny. Přípustné jsou odklápěcí nebo vysouvací části, případně části, které se dají do daného rozměru ohnout.
  • Dodržení tématu daného ročníku. Práce, které zcela nesplňují zadání budou ze soutěže vyřazeny, stejně jako ty neodpovídajícího formátu.
  • Dodržení věkové hranice. Soutěžní práce jsou přijímány od dětí do 15 let věku (včetně). Spodní hranice není stanovena, ale předpokládá se, že se budou účastnit děti základních škol (tzn. od 6 let).
  • Posuzuje se vhodný koncept. Rozložení „kresby“ na papíru. Práce s velkým formátem, citlivé vyplnění, rozmístění textu, principy zlatého středu.
  • Kvalita vypracování. S jakou péčí a precizností je práce vyhotovena.
  • Použití kombinované techniky výhodou. U prací starších dětí se hodnotí také textová část (grafické rozložení na stránce, písmo, stylistika, obsah). Nejde však o kvantitu textu, ale o jeho vhodné propojení s obrazovou částí.
  • Estetičnost, působivost, nápaditost, originalita zpracování.
  • Odborné vedení (učitelem, vychovatelem, rodičem…) tvůrce je možné za předpokladu následného samostatného vypracování.


  zpět   nahoru   domů   tisk

 
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 47999721,
tel: + 420 558 113 412, +420 558 113 496,
email:info@mkfrydek.cz, info@mkmistek.cz
Zřizovatelem Knihovny FM je statutární město
Frýdek-Místek. Evidenční číslo MK ČR: 2117
Úvod  

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.