preloader
Jste na stránce: Děti a mládež Školy


Pro školy


Součástí aktivit knihovny je nabídka knihovnických lekcí a besed pro mateřské, základní a střední školy, které poutavou formou obohacují školní výuku. Cílem těchto lekcí není zahltit děti informacemi a fakty. Snažíme se děti a studenty naučit pracovat s knihou a textem, orientovat se v knihovně, vyhledávat informace, rozvíjet fantazii a jejich čtenářskou gramotnost. Besedy jsou založené na komunikaci s dětmi, čtení z knih, využívají se také metody dramatické výchovy, výtvarné techniky, kritického myšlení apod.

Prvňáčkům nabízíme možnost setkávání v knihovně v průběhu celého školního roku. Cílem těchto schůzek by mělo být seznámení dětí s knihovnou, knihami a podpořit rozvoj dětského čtenářství. Ke konci školního roku děti slavnostně pasujeme na čtenáře a odměníme drobným dárkem. Schůzky budou probíhat v dopoledních hodinách a jejich předpokládaná délka je 45 až 60 minut. Termíny i počet besed se upravují po dohodě.
 

Nabízíme:

  • knihovnické lekce
  • besedy
  • čtenářské dílny
  • pasování prvňáčků na čtenáře
  • literární výtvarné dílny
  • čtení a akce pro družiny
  • další programy dle domluvy

Besedy objednávejte e-mailem, osobně, případně telefonicky na jednotlivých odděleních.

  zpět   nahoru   domů   tisk

 
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 47999721,
tel: + 420 558 113 412, +420 558 113 496,
email:info@mkfrydek.cz, info@mkmistek.cz
Zřizovatelem Knihovny FM je statutární město
Frýdek-Místek. Evidenční číslo MK ČR: 2117
Úvod  

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.