Facebook Google Plus YouTube Pinterest InstagramKatalogy
Odběr novinek

Přihlásit se k odběru
Externí katalogy


CASLIN

Souborný katalog CASLIN  - Souborný katalog ČR soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí, které do Souborného katalogu ČR přispívají svými katalogizačními záznamy nebo poskytují informace o odběru periodikV elektronické podobě je souborný katalog ČR budován od r. 1995 a obsahuje cca 3,8 mil. záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů a seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí…).

Ve vyhledaných záznamech uživatel najde informaci o dostupnosti dokumentu resp. o knihovně nebo knihovnách, ve kterých si může vyhledaný dokument vypůjčit. Informace o knihovně (vlastníkovi dokumentu) je vyjádřena jednak siglou, jednak zkratkou knihovny. Kliknutím na siglu získá uživatel více informací o vlastníkovi dokumentu (adresu, telefonní čísla, e-mailové adresy a URL adresy). Jedná se o informace, které jsou za tímto účelem shromažďovány v bázi ADR (Adresář knihoven a institucí ČR).

Z řady vyhledaných záznamů je možno propojit se přímo do lokálních katalogů knihoven (vlastníků dokumentů) a získat tak aktuální informaci o momentální dostupnosti dokumentu v konkrétní knihovně (např. zda je dokument v knihovně k dispozici nebo je právě vypůjčen). V záznamech seriálů jsou kromě sigly a zkratky knihovny uvedeny také údaje o odebíraných ročnících a době uchování. U některých titulů seriálů je možné propojení na plný text.

Pomocí služby SFX lze ze Souborného katalogu prohledat i další elektronické databáze a katalogy.

Knihovníkům souborný katalog nabízí:


KONTAKT:

Národní knihovna ČR - oddělení souborných katalogů
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
 


JIB

JIB - Jednotná informační brána - umožňuje jednotný a snadný přístup k různým informačním zdrojům včetně plných textů dokumentů. JIB je společným projektem Národní knihovny ČR a UK v Praze. Portál JIB je jedním z příkladů řešení moderního zpřístupnění informačních zdrojů knihoven. Hledání informací v JIB je snadné. Obsahuje několik skupin předem vytipovaných zdrojů, jako jsou:

  • Knihy ČR
  • Zahraniční knihy
  • České články
  • Zahraniční články
  • Periodika ČR


Uživatelé JIB mohou vyhledávat elektronické časopisy, články ve fulltextu volně přístupné nebo licencované. Registovaní uživatelé si pak mohou vytvářet své vlastní skupiny zdrojů v rozhraní Můj prostor, který uživateli umožňuje využívat další služby, jako je e-schránka, moje zdroje, uložené dotazy, předvolby.

Informace o projektu JIB naleznete na zde.

 Oborové informační brány:

 


SKAT

Souborný katalog SKAT - vyhledávat můžete také v souborném katologu naučné literatury pro děti, mládež a dospělé, který sdílí katalogy veřejných knihoven.

Využijte meziknihovní výpůjční službu (MVS) - v případě, že kniha, kterou potřebujete není ve fondu naší knihovny, vyžádáme  ji pro Vás v knihovnách jiných. Své žádosti o službu MVS zasílejte na mvsmistek@knihovnafm.cz nebo mvsfrydek@knihovnafm.cz

zpět     nahoru     domů
tisk
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek,IČO: 47999721,
tel: + 420 558 113 412, +420 558 113 496
email:info@mkfrydek.cz, info@mkmistek.cz
Zřizovatelem Knihovny FM je statutární město Frýdek-Místek.
Evidenční číslo MK ČR: 2117