Facebook Google Plus YouTube Pinterest InstagramOBDOBÍ 1990 -1998

V tomto roce byla ještě v okresní knihovně na Slezské ulici zřízena malá čítárna, ve které bylo k dispozici 100 titulů novin a časopisů, knihovna investovala za předplatné ročně 350 000,-korun.

V roce 1992 došlo k zavedení registračního poplatku, čímž poklesl počet čtenářů. Poplatky činily pro děti 10,-Kč, pro dospělé čtenáře 20,-Kč ročně.

Ředitel Okresní knihovny ve Frýdku-Místku Jan Svobodník prostřednictvím tisku informoval o situaci související s budoucností knihoven v našem okrese. Byl přesvědčen, že si knihovny svou existenci obhájí. Na území města a v městských částech bylo dosud 10 poboček.: V Brušperku, Bystřici, Dobré, Frýdlantě nad Ostravicí, Hnojníku, Jablunkově, Raškovicích, Šenově, Třinci a ve Vratimově.

ROZPAD CENTRALIZOVANÉHO SYSTÉMU

Centralizovaný systém v čele s Okresní knihovnou ve Frýdku-Místku existoval do roku 1992. Městský úřad ve Frýdku-Místku v roce 1992 požádal o převedení knihovny na území města pod svou správu. Nechtěl, aby nová městská knihovna převzala i funkci okresní knihovny. Důsledkem toho došlo k rozpadu centralizovaného systému.

Městská knihovna vznikla oficiálně 1. 1. 1993, bývalé pobočky se střediskovou funkcí vytvořily samostatné právní subjekty. Jejich zřizovateli se staly úřady v sídle profesionální knihovny.

Městská knihovna se stala příspěvkovou organizací a dne 1. 1. 1993 byla jmenována i nová ředitelka Mgr. Ladislava Hrušková.

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE FRÝDKU-MÍSTKU

ústřední knihovna: Frýdek-Místek, Jiráskova ulice 506,
pobočky:
bývalá pobočka na sídlišti k Hájku přestěhována na 11. ZŠ pobočka v Místku, Palackého 122, 
Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Nová osada, Skalice.

STĚHOVÁNÍ KNIHOVNY NA JIRÁSKOVU ULICI

Vila okresní knihovny měla být vrácena podle restitučního zákona, přestože podle novely tohoto zákona by zde knihovna mohla ještě 10 let zůstat. Noví majitelé se dohodli na ročním nájmu 120.000,-Kč. Pro knihovnu se však v té době hledaly nové prostory. O budovu na Slezské ulici projevila zájem firma P-BEAM, která poskytla městu dar 2.000.000,-Kč na opravu Fischerovy vily. Tato firma, která se zabývala výrobou a distribucí magnetických platebních karet, chtěla poskytnout další 2 miliony korun jako bezúročnou půjčku, aby tato rekonstrukce byla urychlena.

Slibovanou půjčku ovšem neuskutečnila. Stala se majitelem krásné historické budovy bývalé okresní knihovny na Slezské, ale dosud je budova prázdná a chátrá. Knihovna se přestěhovala na Jiráskovu ulici 506. Projekt knihovny zpracoval František Zubek ze Skalice. Tato vila byla vybudována jako reprezentační sídlo ve 30. letech tohoto století. Má prvky moderny i dekorativních stylů, které se používaly na přelomu století. Návrh na opravu vycházel z předpokladu zachování celkového charakteru vily se štukovou výzdobou stěn a stropů.

Vnější vzhled měl být uveden do původního stavu, novým prvkem byla střešní okna pro osvětlení podkroví. Práce byly zahájeny v březnu 1992, město uzavřelo s firmou Šindler -Klabal s.r.o. smlouvu o dílo. Bylo nutno vyměnit stropy v 1. poschodí, ale zůstal zachován původní styl, převážně schodiště do studovny a strop v přízemí. Stavební práce skončili v říjnu 1992. Vše bylo zajišťováno investičním odborem Městského úřadu Frýdek-Místek a rekonstrukce stála téměř 4 milióny Kč.

Vila má 3 podlaží s boční a průčelní terasou. V suterénu se nachází oddělení pro děti a mládež, které má samostatný vchod a bezbariérový přístup.
V 1. podlaží je oddělení pro dospělé, do kterého se vchází hlavním vchodem, jako i do zbývajících podlaží.
Z půjčovny je přístupná terasa, kterou lze využít pro četbu při slunečném počasí.
Ve 2. podlaží je umístěno oddělení naučné literatury se skladem a malou čítárnou a v posledním patře můžeme najít ředitelnu, kancelář účetní a klubovnu.

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA NA ULICI JIRÁSKOVĚ 506

Tato knihovna pořádá od roku 1993 zajímavé akce.

První akcí je už tradičně literární soutěž "NÁŠ SVĚT", pro začínající autory. Zájemci mají možnost vždy do konce roku poslat své příspěvky na adresu knihovny, knihovna příspěvky odevzdá odborné porotě, která výsledky slavnostně oznámí v únoru následujícího roku.

K dalším akcím patří pořádání recitálů. Tyto kulturní večery se pořádají nejenom pro čtenáře, ale i pro širokou veřejnost. Knihovna tak rozšířila svou činnost o pořádání kulturních programů. Hlavním důvodem bylo zpestření kulturních akcí ve městě, ale i zviditelnění knihovny veřejnosti. První recitál se konal v listopadu roku 1996. Recitály se konají každý měsíc ve večerních hodinách a jsou velmi oblíbené.

Jako první host byl přivítán spisovatel Ludvík Vaculík spolu s Janem Rokytou. Z mnoha hostů, kteří k nám již zavítali, m§žeme připomenout např. Ilju Racka, Radovana Lukavského, Arnošta Vašíčka, Antonína Přidala, cestovatele Vítězslava Dostála, kytaristku Dagmar Andrtovou-Voňkovou, zpěváka Jiřího Dědečka, herce Miroslava Moravce, Hanu Maciuchovou a mladého cestovatele Petra Majera. Pro tyto večery byly vybrány prostory dospělého oddělení, které vytvářejí příjemnou atmosféru. Kapacita ovšem zdaleka nestačí a zejména v zimních měsících knihovna "praská ve švech".

Frýdecká knihovna je od roku 1997 plně automatizovaná. K automatizovanému zpracování docházelo už od roku 1993, v prosinci 1995 bylo otevřeno automatizované dětské oddělení ve Frýdku a od ledna 1997 i dospělé oddělení a studovna. V dětském oddělení je nyní k dispozici počítač služební a jeden pro dětské čtenáře, který jim umožňuje vyhledávat v on-line katalogu.

V roce 1999 obdržela knihovna grant z Ministerstva kultury pro zlepšení stávajícího připojení k síti Internet. Ve spolupráci s firmou Ha-vel spol. s r.o. a ABM group s.r.o bylo provedeno mikrovlnné připojení k síti. Nyní se čtenáři mohou podívat na stránky knihovny na adrese http://www.mkmistek.cz a své dotazy a náměty posílat přímo jednotlivým pracovníkům knihovny.

AUTOMATIZOVÁNÍ KNIHOVNICKÉHO SYSTÉMU

Z popudu referátu kultury Okresního úřadu ve Frýdku -Místku byli na přelomu let 1992/1993 vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu knihovny na nákup počítačů a prvních modulů knihovního systému LANIUS.

Tento systém byl vybrán na základě nabídky na semináři, který se konal v září 1992 v Praze. Na tomto semináři se představilo několik knihovních systémů, mimo jiné také knihovní systém LANIUS z Tábora, SMARTLIB z Hradce Králové a BIBIS z Košic. Bývalá vedoucí oddělení zpracování knihovního fondu PhDr. Dana Nalepová také osobně navštívila Okresní knihovnu Tábor, ve které byl tento systém jako první zaveden.

K první instalaci v naší knihovně došlo v březnu 1993, další instalace byla provedena na referátu kultury Okresního úřadu Frýdek-Místek a v okrese to byla také knihovna v Jablunkově. Postupně byly počítači vybaveny i další knihovny okresu a potom došlo k instalaci 1. modulu Doplňování údajů. Do poloviny roku 1993 bylo vybaveno celkem 12 knihoven. Do konce roku byl instalován i modul č. 2.

Po delimitaci bývalé Okresní knihovny ve Frýdku-Místku byly knihy fyzicky předány papírovou evidencí jednotlivým knihovnám. Koncem roku 1993 knihovny začaly tento fond zpracovávat společně po částech s perspektivou následného sloučení všech dat, celkové kontroly dat a převedení potřebných záznamů.

HISTORIE POBOČEK VE FRÝDKU-MÍSTKU

Ve Frýdku-Místku existovala od roku 1960 oficiálně jedna ústřední knihovna na Slezské ulici a tři pobočky.

První pobočkou byla knihovna na sídlišti Riviéra, v objektu Jadran. Existovala od roku 1968. V knihovně pracovali 2 knihovní pracovníci na 1,5 úvazku a knihovna obývala jednu místnost, kde bylo dohromady dospělé i dětské oddělení. Tato pobočka zanikla v roce 1992, objekt Jadran byl prodán a vystěhován a pro knihovnu se nenašel vhodný prostor. Knihovní fond byl přesunut na Novou Osadu a nyní je ve skladu místecké pobočky na ulici Hlavní 111.

Další pobočka byla na ulici Anenská, v objektu KRYM, existovala od 60. let, přesněji od roku 1954, kdy se tato pobočka přestěhovala z Leninovy ulice, která byla zbourána. Knihovna tenkrát sídlila v tzv. Osvětovém domě. Tato pobočka na Krymu se přestěhovala v roce 1993 na ulici Palackého. Objekt na ulici Anenské totiž patřil státnímu podniku Slezan a ten jej dal v roce 1992 do aukce a Krym dostal nového majitele. Knihovna na Palackého ulici byla jen provizorním řešením i přesto, že se dostala do větších prostor než byla na Krymu. V roce 1995 ji byla přidělena celá nově zrekonstruovaná budova na ulici Hlavní 111 a 5. prosince 1995 byla slavnostně otevřena.

Budova má 3 patra. V přízemí je umístěno dětské oddělení a antikvariát, v 1. patře oddělení pro dospělé a čítárna a ve 2. patře studovna a katalogizace.

Další pobočkou byla knihovna na ulici K Hájku, směrem k obci Lískovec. Tato pobočka v roce 1993 zanikla a byla přestěhována do prostor 11. ZŠ na Slezském sídlišti.

Pro zajímavost bych se ráda zmínila o půjčovních dobách na těchto pobočkách.

Na sídlišti Riviéra byla půjčovní doba kromě středy a soboty:
Pondělí: 13 -18 hod, Úterý: 9 -15 hod
Čtvrtek: 9 -18 hod Pátek: 13 -18 hod

pobočka KRYM: kromě středy a soboty od 9 -18 hod
pobočka K Hájku : Pondělí: 9 -15 hod Úterý: 13 -17 hod
Čtvrtek: 13 -18 hod pátek: 9 -12, 13 -17 hod

Na Slezské byla půjčovní doba také kromě středy, je stejná dodnes.
Po -Pá: 9 -18 hod sobota: 8 -11,30 hod.

OTEVŘENÍ MÍSTECKÉ POBOČKY NA ULICI HLAVNÍ

Do roku 1995 sídlila jediná místecká pobočka ve stísněných prostorech na Palackého ulici. 5. prosince 1995 byla slavnostně otevřena pobočka v nově zrekonstruované budově na ulici Hlavní.

Rekonstrukce této třípatrové budovy trvala téměř 2 roky. Vypracovaného projektu se ujala firma Stavební hutě Holub a oprava si vyžádala téměř 8 000 000 Kč. Všechny prostory jsou přístupné i imobilním občanům.

V knihovně se nachází přes 60 000 svazků knih. Jsou zde přeneseny i knihy ze zrušené pobočky na sídlišti Riviéra, které se postupně buď převádějí do fondu nebo vyřazují. Budova je třípatrová. Interiér všech oddělení navrhl architekt ing. Kučera. V oddělení pro děti a mládež, které se nachází v přízemí, využil prostoru a navrhl malé pódium, které slouží jednak pro účel knihovnických lekcí, tak i k odpočinku a četbě. Regály v tomto oddělení jsou přizpůsobeny svou velikostí dětskému čtenáři. Půjčovní doba je kromě pátku vždy od 12 hod do 17 hod. Pouze v úterý je půjčovní doba pouze do 15 hod, protože se zde koná pravidelně knihovnický kroužek. V tomto oddělení se pravidelně provádějí knihovnické lekce a besedy pro mateřské, základní, zvláštní a střední školy, které se nacházejí v Místku. O besedy pro tyto typy škol ve Frýdku se stará dětské oddělení ve Frýdku.

V 1. patře se nachází oddělení pro dospělé, kde je čtenářům k dispozici čítárnu.

Ve 2.patře je studovna (otevřena od 1.ledna 1998). Díky programu RISK získala tato pobočka finanční prostředky na zajištění internetového připojení. Ve spolupráci s firmami ABM Group s.r.o. a Ha-vel spol. s r. o. byla v létě téhož roku knihovna připojena na internet. Díky tomu se zvýšil nejen rozsah služeb studovny, ale i oddělení doplňování a zpracování fondu může využívat tzv. sdílenou katalogizaci, tzn. stahovat si záznamy ze souborného katalogu. Záznamy jsou zpracovávány podle nejnovějších pravidel, tzv. AACR2.

Od ledna roku 2000 je v provozu i hudební oddělení. Uživatelé zde mohou poslouchat hudbu, půjčovat si absenčně hudební nosiče, notové materiály a hudební časopisy.

Knihovna se prezentuje na vlastní www stránce na adrese http://www.mkmistek.cz. Zájemci zde najdou nejen informace z historie a současnosti knihovny, ale i aktuální zprávy o činnosti knihoven, o pořádaných kulturních akcích, o všech službách, které knihovna nabízí. Kromě toho mohou čtenáři zjistit aktuální stav čtenářského konta a využít dalších možností, které knihovna nabízí.

V současné době je knihovna plně automatizována. Čtenářům jsou v každém oddělení k dispozici on-line katalogy. Pro handicapované občany je knihovna přístupná díky bezbariérovému řešení, proslabozraké byla zakoupena televizní čtenářská lupa, která je umístěna ve studovně ve 2. patře.

(zpracovaly: Bc.M.Šedá, Bc.D.Smékalová)

zpět     nahoru     domů
tisk
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek,IČO: 47999721,
tel: + 420 558 113 412, +420 558 113 496
email:info@mkfrydek.cz, info@mkmistek.cz
Zřizovatelem Knihovny FM je statutární město Frýdek-Místek.
Evidenční číslo MK ČR: 2117Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
  AddThis - možnost sdílení na sociálních sítích
Vše o cookies, které používáme.