Facebook Google Plus YouTube Pinterest InstagramOBDOBÍ 1999 -2003

Pobočka knihovny na 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad
V roce 1999 proběhla rekonstrukce pobočky, která je umístěna v prostorách základní školy J. z Poděbrad na sídlišti Slezská. V tomto roce bylo také dokončeno vkládání knihovního fondu a v září byl spuštěn automatizovaný knihovní systém LANius. Pobočka byla vybavena kopírkou a dalšími počítači, takže začala poskytovat služby srovnatelné s ostatními knihovnami ve městě -kopírování, veřejný internet, on-line katalog LANius. Návštěvnost této pobočky neustále stoupá a jejích služeb v roce 2001 využilo 13 531 návštěvníků a celkem bylo provedeno 49 569 výpůjček.

Studovna v knihovně na ulici Jiráskova
K dalším výrazným změnám došlo v roce 2000 v oddělení naučné literatury v budově ústřední knihovny. Toto oddělení sloužilo našim navštěvníkům jednak jako půjčovna naučné literatury a zároveň jako studovna. Činnost půjčování naučné literatury značně narušovala práci studovny. S rostoucím počtem návštěvníků požadujících přístup k interentu, možnost pracovat na počítači, studovat a vyhledávat informace jsme se rozhodli změnit organizaci práce tohoto oddělení a zkvalitnit naše služby. A tak vznikla samostatná půjčovna naučné literatury, spojená s novou studovnou. Vybavení studovny výpočetní technikou bylo financováno prostřednictvím grantu získaného z projektu VISK Ministerstva kultury ČR. V současné době jsou zde k dispozici 4 počítače připojené k síti internet. Návštěvníci studovny zde mohou pracovat se svými dokumenty, skenovat, využívat černobílou i barevnou tiskárnu.

Knihovna na ulici Hlavní tř. v Místku
Město Frýdek-Místek se rozhodlo vložit nemalé peníze do rekonstrukce budovy přímo sousedící s knihovnou v Místku. Po nákladné rekonstrukci byly v dubnu 2002 otevřeny nové prostory, ve kterých je umístěna moderní studovna a hudební oddělení. Studovna se nachází v 1. patře a je zde zajištěn bezbariérový přístup. Studovna je vybavena 6 počítačovými stanicemi připojenými k internetu. Uživatelé studovny mohou nerušeně studovat či pracovat na počítači, také je možné připojit se k internetu s vlastním notebookem.

V hudebním oddělení ve 2. patře si návštěvníci knihovny mohou v klidu poslechnout zvukové dokumenty nebo absenčně půjčit CD, DVD, literaturu a časopisy s hudební tematikou a hudebniny. Hudební oddělení není z konstrukčních důvodů budovy přístupné pro občany na vozíčku. Veškeré služby týkající se hudebního oddělení jsou našim tělesně postiženým spoluobčanům poskytovány ve studovně, kde si mohou hudební tituly vyhledat v katalogu, poslechnout a zapůjčit.

Oddělení pro dospělé čtenáře bylo v původní budově rozděleno na dvě části. V prvním patře, ve kterém jsou obě budovy propojeny, je umístěna půjčovna naučné literatury s čítárnou odborných časopisů a denního tisku. Ve druhém patře naleznete oddělení krásné literatury s útulnou čítárnou.

10 let trvání Městské knihovny ve Frýdku-Místku

16. dubna 2003 jsme společně se zástupci Městského úřadu ve Frýdku-Místku oslavili 10 let od založení městské knihovny. Nahlédneme-li do statistik, v městské knihovně bylo v uplynulém desetiletí vypůjčeno na 4 miliony knih, obslouženo bylo 1 milion čtenářů a knihovna uspořádala na 1 700 besed, přednášek, exkurzí, soutěží a hudebních večerů.

zpět     nahoru     domů
tisk
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek,IČO: 47999721,
tel: + 420 558 113 412, +420 558 113 496
email:info@mkfrydek.cz, info@mkmistek.cz
Zřizovatelem Knihovny FM je statutární město Frýdek-Místek.
Evidenční číslo MK ČR: 2117Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
  AddThis - možnost sdílení na sociálních sítích
Vše o cookies, které používáme.