preloader
Jste na stránce: O knihovně Historie knihovny Sloučení knihoven


SLOUČENÍ KNIHOVEN

Dne 1. ledna 1943 došlo ke sloučení měst Frýdku a Místku v jeden celek. Knihovny obou měst fungovaly samostatně až do 23. května 1944, kdy došlo k jejich sloučení a ustanovení nové knihovní rady pro město Frýdek -Místek, a to včetně poboček v Lískovci, Sviadnově a Starém Městě.

Když z dosavadních knihovních rad byla ustanovena nová knihovní rada, stanovila, že frýdecká knihovna se stane knihovnou centrální a knihovna v Místku bude její pobočkou. Předseda knihovní rady Dominik Drobiš usiloval o to, aby pro pobočku v Místku byla přidělena další pracovní síla. Na základě četných intervencí přidělil konečně městský úřad místecké odbočce stálého zaměstnance Miroslava Šreita, bývalého studenta VI. třídy místeckého gymnázia, který nastoupil do knihovny 1. ledna 1945 a v pracovním poměru zůstal až do osvobození.

Tak ze dvou zaměstnanců, kteří v roce 1939 byli zaměstnáni v obou knihovnách (z toho v místecké knihovně na půl úvazku), vzrostl počet zaměstnanců na čtyři stálé pracovní síly a jednu sílu výpomocnou.

Mezitím při reorganizačních pracích, které se prováděly v místecké pobočce podle vzoru knihovny ve Frýdku, vypomáhali učitelé a profesoři, kteří v té době byli povinni pracovat u obecního a okresního úřadu.

Ze statistického výkazu lze vyčíst, že po sloučení měla knihovna v roce 1944 21 872 svazků knih, výpůjček bylo přes 80 000. Příjem knihovny činil 70 585,30 Kčs, vydání 53 534,30, zbytek byl uložen na vkladních knížkách.

Připravovalo se přestěhování místecké pobočky do budovy bývalého okresního soudu. Věc byla již v jednání, ale k přemístění knihovny nedošlo.

Jednou z nejpodstatnějších akcí, kterou knihovní rada připravovala, byla snaha o zakoupení vlastní budovy pro knihovnu. Jednalo se o koupi budovy bývalé zemědělské pojišťovny u nádraží ve Frýdku (dnes úřad práce), ale k uskutečnění tohoto záměru nedošlo.

  zpět   nahoru   domů   tisk

 
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 47999721,
tel: + 420 558 113 412, +420 558 113 496,
email:info@mkfrydek.cz, info@mkmistek.cz
Zřizovatelem Knihovny FM je statutární město
Frýdek-Místek. Evidenční číslo MK ČR: 2117
Úvod  

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.