Facebook Google Plus YouTube Pinterest InstagramVÝVOJ KNIHOVNY DO ROKU 1989

Toto období naší knihovny lze bezpochyby nazvat " obdobím centralizace". Knihovna se stala centrem veškerého dění, musela přijmout více úkolů a funkcí a mít pod kontrolou více poboček. Stala se součástí širokého centralizovaného systému, který se vlastně rozpadl až po revoluci a některé vztahy mezi bývalými pobočkami trvají dodnes.

CENTRALIZACE

Rada ONV ve Frýdku-Místku schválila 22. prosince 1978 zavedení centrálního řízení veřejných knihoven v okrese Frýdek-Místek. Podle § 20 zákona 69/67 Sb. a zákona č. 53/59 Sb. o jednotné soustavě knihoven byl vydán organizační řád. Jednou z podmínek bylo, že centralizace bude uplatněna bez nárůstu pracovníků.

Na schválenou koncepci byl uplatněn mzdový předpis RAMS, byl vydán nový organizační řád knihoven, provedena nová evidence movitého majetku knihoven a byly upraveny majetkoprávní vztahy mezi národním výborem a okresní knihovnou.

Došlo k přesunům mezi středisky Frýdek-Místek a Brušperk, Bystřicí nad Olší, Třincem a Jablunkovem. Rozšířilo se středisko o Dobrou a Frýdlant nad Ostravicí.V původním stavu zůstal jen Hnojník a Raškovice.

Základy pro uplatnění tohoto experimentu byly vytvořeny při budování střediskového systému. Okresní knihovna sdružovala prostředky pro zabezpečení provozu knihoven, starala se o jednotnou úpravu katalogů.. Pomocí krajské katalogizace, která byla ve Státní vědecké knihovně v Ostravě zabezpečovala evidenci a dodávky nových knih a to českých i polských. Oficiálně existoval centralizovaný systém knihoven od 1. 1. 1980.

Došlo i ke změnách v organizaci doplňování a zpracování knihovního fondu v rámci centralizace. Změny probíhaly v oblasti objednávek, nákupu, zpracování a distribuce. Výběr titulů se prováděl podle měsíčního bulletinu "Co nového vyjde", na výběru se podíleli pracovníci ústředí i vedoucí poboček v okrese.

Objednávky se shromažďovaly v oddělení doplňování a zpracování fondu a výsledný materiál byl podkladem pro nákupní komisi. Nákupní komise se skládala ze zástupců vedení okresní knihovny a vedoucích větších poboček okresu. Objednávka podepsaná ředitelem okresní knihovny byla předána prodejně n. p. KNIHA. K nákupům docházelo pouze v jedné prodejně . Objednané tituly se zapisovaly na evidenční lístky , zařazovaly se do jmenné kartotéky. Nákup literatury se prováděl pomocí nabídky časopisu Nové knihy a evidenčních lístků. Dále se provádělo běžné zpracování od kontroly zásilek až po rozvoz.

Rozvoz na jednotlivé pobočky se prováděl jednou za měsíc a spolu s knihami se posílaly doklady o dodaných knihách. Pobočky své knihy pak rozdělovaly do svých pracovišť. Neprovádělo se jmenné a věcné zpracování. Využívalo se katalogizačních lístků krajské katalogizace, kterou zpracovávala na základě "Nových knih" Státní vědecká knihovna v Ostravě. Zpracovávala se pouze literatura, která v Nových knihách nebyla uvedena. Na základě katalogizačních lístků docházelo k budování generálního jmenného katalogu, přírůstkového seznamu a revizní katalogu pro jednotlivé pobočky.

V centralizovaném systému nákupu a zpracování fondu se sdružovaly úkony do jednoho centra, protože okresní knihovna nakupovala a zpracovávala literaturu pro knihovny celého okresu. Pracovníci poboček dostali knihy zpracované včetně katalogizačních lístků. Vedoucí oddělení doplňování a zpracování fondu mohl metodicky řídit oblast knihovních fondů a katalogů. Byl zajištěn i přehled o knihovním fondu v celém okrese.

PROFESIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ SE STŘEDISKOVOU FUNKCÍ

Brušperk, Fryčovice ,Košatka,Oprechtice,Hukvaldy,Rychvaltice,Stará Ves,Staříč,
Bystřice, Hrádek, Karpentná, Košařiska, Milíkov, Nýdek, Vendryně
Frýdlant nad Ostravicí, Bílá, Čeladná, Janovice, Kunčice, Lhotka, Lubno, Malenovice, Metylovice, Nová Ves, Ostravice, Pržno,
Pstruží, Staré Hamry, Dobrá, 
Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, HorníTošanovice, Horní Domaslavicce, Lučina,
Nošovice, Pazderná, Soběšovice, Vojkovice, Žermanice, 
Hnojník, Komorní Lhotka, Řeka, Smilovice, Střítěž, Třanovice, Vělopolí,
Jablunkov, Bukovec, Dolní a Horní Lomná,Hrčava, Písek, 
Raškovice, Krásná, Morávka, Pražmo, Skalice, Vyšní Lhoty,
Třinec, Guty, Nebory, Oldřichov, Ropice, Tyra
Frýdek-Místek, Baška, Hodoňovice, Bludovice, Bruzovice, Horní Datyně, Chlebovice, Kaňovice, Kozlovice, Měrkovice,
Lískovec, Lysůvky, Myslík, Palkovice, Řepiště, Sedliště, Staré Město, Sviadnov, Václavovice, Žabeň.

zpět     nahoru     domů
tisk
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek,IČO: 47999721,
tel: + 420 558 113 412, +420 558 113 496
email:info@mkfrydek.cz, info@mkmistek.cz
Zřizovatelem Knihovny FM je statutární město Frýdek-Místek.
Evidenční číslo MK ČR: 2117Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
  AddThis - možnost sdílení na sociálních sítích
Vše o cookies, které používáme.