Facebook Google Plus YouTube Pinterest InstagramUlice známých osobností ve Frýdku-Místku

Ulice zpravidla bývají pojmenovány podle významných událostí nebo osobností. Stejně je tomu i ve Frýdku-Místku. Projekt obsahuje vizuální mapu ulic, kde lze najít jména osobností, podle kterých jsou ulice pojmenovány. U každé označené ulice si po rozkliknutí lze přečíst medailonek osoby, která je s ulicí spojena.
Projekt Ulice známých osobností ve Frýdku-Místku byl připraven v rámci oslav 750 let Frýdku≈Místku s podporou statutárního města Frýdek-Místek.
Projekt bude doplňován a upravován.
Odkaz: zde
Knihovna FM je partnerskou knihovnou v těchto projektech:

Naše knižnice (aj) pre znevýhodnených čitateľov – Naše knihovny (i) pro znevýhodněné čtenáře

Naše knižnice (aj) pre znevýhodnených čitateľov – Krajská knižnica v Žiline (krajskakniznicazilina.sk)


Termín realizácie:
1/2020 – 12/2020 (06/2021)
Vedoucí partner: Krajská knižnica v Žiline
Přeshraniční partner: Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o.
Plánované aktivity projektu:
· Společné vzdělávání v oblasti Psychologie práce se znevýhodněným uživatelem.
· Vzdělávání knihovníků v oblasti znakové řeči.
· Konference na téma Potřebuje současná doba knihovny a knihovníky?
· Vytvoření virtuální webové prezentace pro obě partnerské knihovny.
· Učíme se navzájem – ukázky komunitních aktivit v oblasti práce se znevýhodněným čtenářem.


Virtuální prohlídka Městské knihovny Frýdek-Místek
České informační a vzdělávací centrum v Bielsku-Białej

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko.
Odkaz: zde

centrum czeskie

Potulky - toulky po stopách osobností a zaujímavostí našich regiónov

Projekt (kód projektu SK/FMP/15/024) realizovaný od 1.6.2014 do 31.10.2014 je financován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Slovensko.

mapa osobností Potulky

Wyszehradzki Festiwal Literatury – Visegradský festival literatury

Projekt realizovaný od července 2014 do června roku 2015 je financován Mezinárodním Visegrádským Fondem.
22. – 24. září - Festival slovenské literatury
20. – 22. října – Festival maďarské literatur
24. – 26. listopadu – Festival české literatury

link wyszehrad

Projekty "Knihy letí do čekáren"

Projekty na podporu čtení v čekárnách dětských ordinací a v Dětském domově ve FM je realizován od listopadu roku 2015. Knižní dary, které  již neupotřebí knihovna ve svém fondu a vyřazené knihy jsou dány do čekáren dětských oddělení, kde si je mohou pacienti číst nebo popř. vzít k přečtení domů. Projekt Dovol knize plnit účel spočívá ve sběru nepotřebných knih v boxech v knihovně a následné burzy. Získané prostředky budou sloužit na nákup knih pro děti z dětského domova.

Knihy do cekarny vyrez 

zpět     nahoru     domů
tisk
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek,IČO: 47999721,
tel: + 420 558 113 412, +420 558 113 496
email:info@mkfrydek.cz, info@mkmistek.cz
Zřizovatelem Knihovny FM je statutární město Frýdek-Místek.
Evidenční číslo MK ČR: 2117Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
  AddThis - možnost sdílení na sociálních sítích
Vše o cookies, které používáme.