preloader
Jste na stránce: O knihovně Region Služby oddělení regionálních funkcí


Služby oddělení regionálních funkcí


Služby, které Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. zajišťuje v rámci výkonu RF, jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytování dotace.
 

 

Výčet jednotlivých vykonávaných funkcí:

  • Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory. Malým knihovnám a vedení obcí jsou poskytovány odborné konzultace, rady, reference i pomoc při zpracovávání grantových projektů, koncepcí a plánů. Díky této službě se prostřednictvím pověřených knihoven dostanou i do nejmenších obecních knihoven informace o novinkách v oboru, grantových možnostech atd.
 
  • Statistika knihovnických činností. Knihovny jsou financovány z veřejných zdrojů, musí tedy poskytovat statistické údaje o své činnosti. Sběr statistických dat o stavu knihoven evidovaných Ministerstvem kultury ČR je zajišťován na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění. Pověřené knihovny pomáhají malým knihovnám se sběrem a kontrolou statistických dat a následně při zpracování statistických výkazů o činnosti knihovny. Pověřené a krajské knihovny využívají tato data pro analýzu, vyhodnocování a sledování vývoje krajského systému knihoven a poskytují informace o knihovnách obcím.
 
  • Vzdělávání knihovníků, semináře, porady. Zajištění průběžného vzdělávání knihovníků a organizace odborných seminářů a koordinačních porad na vybraná témata. Krajské knihovny pořádají vzdělávací aktivity pro všechny knihovny v kraji, pověřené knihovny pro knihovny ve svém regionu. Podle standardu VKIS by měl každý profesionální pracovník knihovny ročně absolvovat odborné vzdělávání v rozsahu 48 pracovních hodin, ostatní knihovníci 8 hodin ročně.
 
  • Tvorba výměnných knihovních fondů pořízených z prostředků kraje, jejich cirkulace a distribuce. Pověřené, případně krajské knihovny nakupují za prostředky z krajské dotace knihy do výměnných fondů. Z nich se vytvářejí výměnné soubory, které cirkulují v obsluhovaných knihovnách. Knihovny obcí tak získávají možnost zapůjčit si do svého fondu kvalitní a aktuální knihy, které jsou odborně zpracované. Díky této službě mají i malé knihovny zajištěnu stálou obměnu svého knihovního fondu a trvalý přísun nejnovější literatury. Pověřená knihovna má navíc možnost získat výhodné nákupní ceny.
 
  • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů. Povinnost provozovatelů provádět revize vlastních knihovních fondů je zakotvena v knihovním zákonu. Periodicita revizí je určena podle velikosti knihovního fondu, v nejmenší velikostní kategorii knihoven do 100 tisíc svazků je to jednou za 5 let. V posledních letech nabývá na významu pomoc při aktualizaci knihovního fondu obsluhovaných knihoven související obvykle se zaváděním automatizovaného knihovního systému. Aktualizace zahrnuje vyřazování zastaralé literatury, čištění knih, opravy obalů a značení.
 
  • Servis automatizovaného knihovního systému. Automatizované knihovní systémy vyžadují údržbu a servis, který je pro malé knihovny odborně i finančně náročný. Proto je zajišťována podpora v rámci regionálních funkcí formou zaškolení pracovníků pro práci s jednotlivými moduly knihovního systému. Rozsah poskytování této služby je závislý na dohodě s pověřenou knihovnou.

  zpět   nahoru   domů   tisk

 
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 47999721,
tel: + 420 558 113 412, +420 558 113 496,
email:info@mkfrydek.cz, info@mkmistek.cz
Zřizovatelem Knihovny FM je statutární město
Frýdek-Místek. Evidenční číslo MK ČR: 2117
Úvod  

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.