preloader
Jste na stránce: Pro čtenáře Služby Rodinné registrace


Rodinné registrace


Knihovna FM nabízí tři typy rodinných registrací:

  • Rodinná registrace pro až 5 členů ve společné domácnosti, z nichž jeden z nich musí mít 18 let (220 Kč)
  • Manželé nebo partneři (150 Kč)
  • Manželé senioři nad 60 let (70 Kč)

Hlavní podmínkou pro získání rodinné registrace je stejná adresa trvalého bydliště všech členů, kterou prokážete občanským průkazem, studentským průkazem, žákovskou knížkou nebo jiným dokladem. Ve výjimečném případě může být prominuto společné bydliště na základě čestného prohlášení, např. když dcera/syn půjčuje knihy pro své méně mobilní rodiče.
 

Další podmínky:

Určit hlavního člena rodinné registrace staršího 18 let, dostavit se společně s ostatními členy do Knihovny FM nebo její pobočku ve městě, vyplnit registrační přihlášku a zaplatit poplatek dle ceníku.

Každý člen musí mít podepsanou přihlášku, bude mít svůj průkaz a své číslo čtenáře.

Všichni držitelé svých individuálních průkazů mají v rámci rodinné registrace stejná práva a možnosti, ale také povinnosti. Každý člen rodinné registrace si může na svůj průkaz půjčovat všechny knihovní dokumenty (půjčení některých knihovních dokumentů je vázáno na určitý věk), provádět vlastní rezervace a objednávky, ale také si každý sám zodpovídá za včasné vracení nebo prodlužování svých výpůjček a placení případných sankčních poplatků za jejich pozdní vrácení nebo ztrátu. Každý člen rodinné registrace je automaticky upozorněn na blížící se konec výpůjční doby, aby měl možnost své výpůjčky včas vrátit nebo si je prodloužit (knihovna neodpovídá za nedoručení sms zprávy z technických důvodů). Pozor: pokud si prodlouží výpůjční dobu jeden člen rodinné registrace, neprodlužují se výpůjčky automaticky všem členům.

Navázaný člen rodinné registrace může vyzvednout rezervace pro ostatní členy, vrátit jejich dokumenty a půjčit dokumenty, uhradit sankční poplatky.

Rodinná registrace platí 365 dní od data zaplacení registračního poplatku. Platnost registrace navázaných členů je stejná jako platnost registrace hlavního člena, i když se ostatní členové k registraci připojili až v průběhu její platnosti. To znamená, že má-li registrace hlavního člena platnost např. do 20. 12. 2024, budou mít stejnou dobu platnosti i registrace ostatních členů, a to i v případě, že byli do rodinné registrace přidáni později.

  zpět   nahoru   domů   tisk

 
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 47999721,
tel: + 420 558 113 412, +420 558 113 496,
email:info@mkfrydek.cz, info@mkmistek.cz
Zřizovatelem Knihovny FM je statutární město
Frýdek-Místek. Evidenční číslo MK ČR: 2117
Úvod  

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.