Facebook Google Plus YouTube Pinterest InstagramPro dětiPro rodiče


Základní informace pro rodiče aneb co potřebujete vědět, když chcete své své dítě přihlásit do knihovny...
Číst dál...Odběr novinek

Přihlásit se k odběru
Tematické kufříky


Tematické kufříky jsou určené pro děti a rodiče ke společnému čtení, hraní a učení. Obsahují knihy, pracovní listy, didaktické pomůcky, hry a hračky vždy k danému tématu.
K zapůjčení jsou v dětských odděleních oproti vratné kauci 300 Kč.

FRÝDEK, (Jiráskova 506)
TK DOPRAVA
TK VESMÍR
MÍSTEK (Hlavní tř. 111)
TK ROSTLINY
TK ZVÍŘATA
11. ZŠ (Jiřího z Poděbrad)
TK ČAS

Připravujeme: TK LOGOPEDIE, TK MOTORIKA

Video Tematické kufříky

Pravidla půjčování TK

  • Tematické kufříky jsou evidovány ve fondu MěK Frýdek-Místek.
  • Absenčně se půjčuje pouze jeden kufřík na dobu jednoho měsíce.
  • Kufřík si mohou půjčit pouze čtenáři s platnou registrací a vyrovnanými závazky vůči MěK Frýdek-Místek oproti kauci ve výši 300 Kč.
  • Před půjčením je zkontrolován obsah kufříku. Seznam všech jeho komponentů (knihy, hrací předměty a ostatní dokumenty) je vložený uvnitř kufříku a uvádí jednotlivé ceny věcí a celkovou cenu kufříku.
  • Čtenář (u dětí do 15 let zákonný zástupce) potvrzuje zapůjčení svým podpisem na zvláštním formuláři.
  • Čtenář je povinen vrátit tematický kufřík ve stanoveném termínu. V případě prodlení platí sankční poplatek dle platného ceníku stejně jako u jiných dokumentů.
  • V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů kufříku nebo kufříku samotného je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu v pořizovací výši. Škoda bude odečtena od složené jistiny. V případě, že škoda bude vyšší než 300 Kč, je čtenář povinen zbývající částku doplatit.
  • Čtenář není oprávněn přenechat kufřík k užívání jiné osobě.

zpět     nahoru     domů
tisk
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek,IČO: 47999721,
tel: + 420 558 113 412, +420 558 113 496
email:info@mkfrydek.cz, info@mkmistek.cz
Zřizovatelem Knihovny FM je statutární město Frýdek-Místek.
Evidenční číslo MK ČR: 2117Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
  AddThis - možnost sdílení na sociálních sítích
Vše o cookies, které používáme.