Facebook Google Plus YouTube Pinterest InstagramPro školy
Odběr novinek

Přihlásit se k odběru
Pobočka Frýdek oddělení beletrie - lekce


Nabídka knihovnických lekcí a besed pro střední školy
pro školní rok 2018/2019


Oddělení beletrie
Ústřední knihovna Frýdek

Informační exkurze po knihovně
Lekce, ve které studenty naučíme orientovat se v knihovním fondu a seznámíme je s jeho rozdělením v budově.
Možnost konání v průběhu celého roku.

Informační beseda se zaměřením na doporučenou četbu
Beseda, ve které studenty seznamujeme se základními informačně-knihovnickými pojmy, rozdělením fondu a hravou formou především s tituly doporučené četby pro střední školy.
Měsíc konání: září–říjen

S knihovnou maturita za jedna
Beseda pro maturitní třídy, ve které studenty zábavnou formou seznamujeme s autory a jejich tituly, které budou potřebovat k maturitě z českého jazyka.
Měsíc konání: březen–duben

Staročeské Vánoce
V příjemné vánoční atmosféře seznamujeme studenty se zvyky staročeských
i současných Vánoc, včetně praktických ukázek.
Měsíc konání: listopad–prosinec

Literárně branný závod v lese
Literárně branný závod na březích řeky Ostravice spojený s opékáním párků.
Měsíc konání: červen

Kontakt:  

Jiřina Dvořáková,
dvorakova@mkfrydek.cz

Bc. Jana Macková
mackova@mkfrydek.cz

Tel.: 558 113 412
zpět     nahoru     domů
tisk
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek,IČO: 47999721,
tel: + 420 558 113 412, +420 558 113 496
email:info@mkfrydek.cz, info@mkmistek.cz
Zřizovatelem Knihovny FM je statutární město Frýdek-Místek.
Evidenční číslo MK ČR: 2117