Facebook Google Plus YouTube Pinterest InstagramRegion
Informace pro knihovny


Základní informace


Městská knihovna ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, je jednou z patnácti pověřených knihoven v Moravskoslezském kraji, která zajišťuje regionální funkce vybraným obsluhovaným knihovnám obcí v okrese Frýdek-Místek.

Pověřená knihovna je základní knihovna v kraji, zapsaná v evidenci Ministerstva kultury, která na základě smlouvy uzavřené s krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě plní regionální funkce v rozsahu a na území smlouvou vymezeném. Součástí této smlouvy je jmenovitý seznam obsluhovaných knihoven a výčet regionálních funkcí.

Obsluhovaná knihovna je základní knihovna zapsaná v evidenci Ministerstva kultury, která poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a která uzavřela s pověřenou knihovnou smlouvu o poskytování regionálních služeb, v níž je označena jako jejich příjemce.

Regionální funkce knihoven jsou souborem podpůrných služeb určených menším městským a především obecním knihovnám. Jsou definovány v zákonu č. 257/2001 Sb. knihovní zákon.

Hlavním cílem regionálních funkcí je prostřednictvím nabízených služeb zvýšit úroveň činnosti i těch nejmenších knihoven tak, aby každý obyvatel měl přístup k širokému množství dokumentů i jejich služeb.

Základním dokumentem pro rozvoj regionálních služeb je Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji. Zajištění výkonu regionálních funkcí se řídí Metodickým pokynem Ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky a Zásadami zajištění výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji.

Financování těchto služeb bylo v roce 2005 poprvé zajištěno dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V roce 2005 byla přijata novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Na základě tohoto zákona bylo financování regionálních funkcí převedeno ze státu na kraj.

                                


zpět     nahoru     domů
tisk
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek,IČO: 47999721,
tel: + 420 558 113 412, +420 558 113 496
email:info@mkfrydek.cz, info@mkmistek.cz
Zřizovatelem Knihovny FM je statutární město Frýdek-Místek.
Evidenční číslo MK ČR: 2117Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
  AddThis - možnost sdílení na sociálních sítích
Vše o cookies, které používáme.